Category: Hành trình chuyến đi

Bản Phùng, Hoàng Su Phì - Hà Giang

Bản Phùng- Hà Giang. Sau cơn mưa… trời lại sáng!

– Bản Phùng ngày không có ông Tùng (hình như ông í là chủ tịch xã) – Chủ tịch xã đi họp nên trời...