Lộ trình xe buýt số8: Bến xe Q8- ĐH Quốc Gia

Lộ trình xe buýt số 8: Xuất phát từ bến xe quận 8 đi về đại học quốc gia Tp HCm. Cùng với danh sách các tuyến xe buýt ở Hà Nội và xe buýt tp.HCM được taxi đường dài giá rẻ Phương Long tổng hợp cho các bạn. Hôm nay, Taxi Nội Bài phương long gửi tới bạn lộ trình xe buýt số 8 ở HCM nhé

Xe buýt số 8

Xe buýt số 8

Lộ trình xe buýt số 8 chi tiết

Thời gian hoạt động xe buýt số 8 từ 4h40p đến 20h20 hàng ngày.

Giãn cách mỗi chuyến đi 4 đến 10p

>>> Xem thêm dịch vụ di chuyển giá rẻ tương đương với dịch vụ xe bus như : đi chung taxi

Xe buýt số 8 chiều đi

Xe buýt số 1

Bến xe quận 8 Quốc lộ 50
193 Quốc lộ 50
81 Quốc lộ 50
487 Tùng Thiện Vương
Điểm dừng xe buýt số 8: 337 Tùng Thiện Vương
16 Châu Văn Liêm
68 Châu Văn Liêm
359 Hồng Bàng
271 Hồng Bàng
4 Lý Thường Kiệt
24 Lý Thường Kiệt
Điểm dừng xe buýt số 8: Đối diện 59 Lý Thường Kiệt
118 Lý Thường Kiệt
192 Lý Thường Kiệt
260 Lý Thường Kiệt
266 Lý Thường Kiệt
268 Lý Thường Kiệt
Điểm dừng xe buýt số 8: Trung tâm Bưu chính viễn thông Lý Thường Kiệt
241 Lý Thường Kiệt
151 Lý Thường Kiệt
25-27 Lý Thường Kiệt
Điểm dừng xe buýt số 8: 1A5 Lý Thường Kiệt
Đối diện 54 Lý Thường Kiệt
605 Hoàng Văn Thụ
Điểm dừng xe buýt số 8: 431 Hoàng Văn Thụ
293 Hoàng Văn Thụ
257 Hoàng Văn Thụ
247 Hoàng Văn Thụ
241A Hoàng Văn Thụ
217 Hoàng Văn Thụ
189 Hoàng Văn Thụ
143 Hoàng Văn Thụ
59 Hoàng Văn Thụ
Điểm dừng xe buýt số 8: 171 Phan Đăng Lưu
143A Phan Đăng Lưu
109 Phan Đăng Lưu
81-83 Phan Đăng Lưu
Điểm dừng xe buýt số 8: 45 Phan Đăng Lưu
1 Phan Đăng Lưu
473C Bạch Đằng
449B Bạch Đằng
375 Bạch Đằng
235 Bạch Đằng
39 Bạch Đằng
338 Xô Viết Nghệ Tĩnh
Điểm dừng xe buýt số 8: 488 Xô Viết Nghệ Tĩnh
222/13A Quốc Lộ 13
100-102 Quốc Lộ 13
84 Quốc Lộ 13
124 Kha Vạn Cân
202 Kha Vạn Cân
Điểm dừng xe buýt số 8: 270 Kha Vạn Cân
352A Kha Vạn Cân
406-408 Kha Vạn Cân
440 Kha Vạn Cân
Điểm dừng xe buýt số 8: 500 Kha Vạn Cân
580 Kha Vạn Cân
624 Kha Vạn Cân
684 Kha Vạn Cân
740 Kha Vạn Cân
994 – 996 Kha Vạn Cân
100 Võ Văn Ngân
190 Võ Văn Ngân
Điểm dừng xe buýt số 8: 368 Võ Văn Ngân
Công An Quận 9 Quốc lộ 52
832 Quốc lộ 52
Khu công nghệ cao Quốc lộ 52
Tiệm vàng Kim Lợi Quốc Lộ 1A
Điểm dừng xe buýt số 8: Siêu thị Suối Tiên Quốc Lộ 1A
Kế chợ Tân Phú Đường sông hành Quốc lộ 52
Bến xe buýt Khu A Đô thị Quốc gia Khu A Đô thị Quốc gia

xe buýt 104

Xe buýt số 8 chiều về Đại học khoa học tự nhiên đi bến xe Quận 8

Xe buýt số 6

Đối diện Khu công nghệ cao Quốc lộ 52
Cty CocaCola Quốc lộ 52
Quốc lộ 52
Xe buýt  số 8 :111/6 Quốc lộ 52
1 Võ Văn Ngân
312 Võ Văn Ngân
Nhà thiếu nhi Võ Văn Ngân
231 Võ Văn Ngân
95 Võ Văn Ngân
Ñ/d 523 Kha Vạn Cân
11/5 Kha Vạn Cân
Ñ/d7/3C Kha Vạn Cân
Xe buýt  số 8 :59/1B Kha Vạn Cân
Chùa Thiền Quang Kha Vạn Cân
Ñ/d 100/4 Kha Vạn Cân
214/2 Kha Vạn Cân
37/43 Kha Vạn Cân
Ñoái dieän Traïm y teá Kha Vạn Cân
4/9 Kha Vạn Cân
326/4 Quoác loä 13
Ñ/250A Ñinh Boä lónh
309 Ñinh Boä lónh
212/3 Ñinh Boä lónh
81-85 Ñinh Boä lónh
11bis-17 Ñinh Boä lónh
96 Baïch Ñaèng
246 Baïch Ñaèng
Xe buýt  số 8 :288 Baïch Ñaèng
368 Baïch Ñaèng
10 Phan Ñaêng Löu
14-16 Phan Ñaêng Löu
36A Phan Ñaêng Löu
68 Phan Ñaêng Löu
122 Phan Ñaêng Löu
172B Phan Ñaêng Löu
Xe buýt số 8 24 Hoaøng Vaên Thuï
168 Hoaøng Vaên Thuï
Ñ/d 119 Hoaøng Vaên Thuï
202 Hoaøng Vaên Thuï
Nhaø thi Ñaáu QK7 Hoaøng Vaên Thuï
Saân VÑ QK7 Phan Ñình Gioùt
Coâng vieân Hoaøng vaên Thuï PhanThuùc Duyeän
20 Traàn Quoác Hoaøng
216 Hoaøng Vaên Thuï
340H Hoaøng Vaên Thuï
73 Xuaân Dieäu
E62 Xuaân Hoàng
23 Xuaân Hoàng
693 – 695 Lý Thường Kiệt
76 Lý Thường Kiệt
Chợ Tân Bình Lý Thường Kiệt
Siêu thị CMC Lý Thường Kiệt
74 Lý Thường Kiệt
239 Lý Thường Kiệt
1B Lý Thường Kiệt
Nhaø haøng Phong Lan Lý Thường Kiệt
151 Lý Thường Kiệt
59 Lý Thường Kiệt
9 Lý Thường Kiệt
132 Hồng Bàng
Xe buýt  số 8:172 Hồng Bàng
81 Châu Văn Liêm
13 Châu Văn Liêm
28 Cần Giuộc
336 Tùng Thiện Vương
388 Tùng Thiện Vương
180(186) Liên tỉnh lộ 5

Xem thêm: xe buýt 150