Số điện thoại cá hãng taxi Nha Trang 2016

Nha trang là một trong những thành phố biển nổi tiếng ở nước ta. Taxi nội bài Phương Long gửi tới bạn số điện thoại các số điện thoại các hãng taxi Nha Trang. Số điện thoại được taxi nội bài trọn gói Phương Long cập nhật năm 2016 gồm: Airport Taxi, Taxi Trầm Hương, Khánh Hòa Taxi, Taxi Nha Trang, Taxi Mai Linh, Taxi Vĩnh Tuấn, Taxi Quốc Tế, Nha Trang Taxi, Taxi Vĩnh Tuấn, …

taxi nha trang

taxi nha trang

Chi tiết các số điện thoại các hãng hãng taxi nha trang

=>> Xem ngày dịch vụ đưa đón taxi nội bài chỉ 100k trọn gói

Tên hãng taxi tại Nha Trang  Số điện thoại
Số điện thoại Taxi Mai Linh(058) 38 38 38 38
Số điện thoại Taxi Nha Trang(058) 3 818 181
(058) 3 824 000
Số điện thoại Khánh Hòa Taxi(058) 3 810 810
(058) 3 871 871
Số điện thoại Emasco Taxi(058) 3 515 151
(058) 3 521 521
Số điện thoại Taxi V20(058) 3882 020
Số điện thoại Airport Taxi(058) 3 528 528
(058) 62 62 62 62
Số điện thoại Taxi Trầm Hương(058) 3 561 561
(058) 6 25 25 25
Số điện thoại Taxi Thành Hưng(058) 3 822 822
Số điện thoại Thiên An Taxi(058) 3 88 99 88
Số điện thoại Taxi Vĩnh Tuấn(058) 3 529 529
Số điện thoại Taxi Asia(058) 35 35 35 35
Số điện thoại Taxi Quốc Tế(058) 3 52 52 52
Số điện thoại Taxi VinaSun(058) 8 27 27 27
Số điện thoại Thiên An Taxi(058) 3.88.99.88
Số điện thoại Nha Trang Taxi058) 3.511.511 – 3.824.000
Số điện thoại Taxi Vĩnh Tuấn(058) 3.529.529
Số điện thoại Vinasun taxi khánh hòa058 38 27 27 27

xem thêm: taxi thanh nga, taxi hoàng gia