Thông tin tuyển dụng lái xe taxi Phương Long

Thông tin tuyển dụng lái xe

HẠN NỘP HỒ SƠ HẾT NGÀY 27/08/2015

SỐ LƯỢNG                  :20 lái xe tuyến Taxi HÀ NỘI ĐI NỘI BÀI VÀ HÀ NỘI ĐI ĐƯỜNG DÀI

YÊU CẦU                     : CÓ 2 NĂM KINH NGHIỆM LÁI XE CHỞ LÊN, ƯU TIÊN BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ

CHẾ ĐỘ                       : Được đào tạo miễn phí 6 tháng ở công ty PHƯƠNG LONG

: 2 tháng học tiếng anh phục vụ

 : 3 tháng học đường tuyến taxi NỘI BÀI HÀ NỘI VÀ NGƯỢC LẠI

: 1 tháng học cách phục vụ khách hàng

MỨC LƠNG              : 6 triệu một tháng cộng 10% tổng doanh thu một tháng làm 20 ca, làm 10 ca xuống nghỉ 5 ngày

: nếu ca trực vào ngày lễ ngày tết vẫn phải trực quân số 100%

CHỈ TIÊU NHẬN   : 60 hồ sơ

THÔNG TIN NIÊN HỆ TUYỂN DỤNG VĂN PHÒNG TUYỂN DỤNG ,XÓM ÁO DÀI , TỰ KHOÁT, NGŨ HIỆP, THANH TRÌ, HÀ NỘI    0967111372 gặp anh hưng đội trưởng
Trả lời